Każdy pacjent, który bierze skierowanie, to dobrze jest, by wiedział, jak długo ważne jest skierowanie może być ważne. Dlatego warto wiedzieć, które skierowania mają, jaką datę ważności. Należy też pamiętać, że w zależności od tego, do jakiego lekarza musimy się udać, to skierowanie może mieć różny termin ważności.

Jak długo ważne jest skierowane?

Trzeba przede wszystkim rozróżnić skierowania, na co są one dawane. Skierowanie do ośrodka uzdrowiskowego jest ważne przez 18 miesięcy, na komplet zabiegów rehabilitacyjnych jest ważność 30 dni od momentu wystawienia. Natomiast skierowanie do szpitala psychiatrycznego najlepiej jest zrealizować w ciągu 14 dni od daty wystawienia. Warto jednak wiedzieć, że standardowe skierowanie do specjalisty lub lekarza pierwszego kontaktu należy najlepiej dostarczyć w ciągu 14 dni od daty wystawienia. W przypadku gdy mamy skierowanie do szpitala niepsychiatrycznego, to skierowanie jest ważne do momentu ustalenia terminu pojawienia się w danym szpitalu. Gdy mamy skierowanie na badania krwi, to również dobrze jest dostarczyć je w ciągu 14 dni, jednak gdy istnieją przesłanki o konieczności leczenia, to takie skierowanie może mieć praktyczne bezterminową ważność.

Do czego jest nam potrzebne skierowanie?

Skierowanie jest nam potrzebne praktycznie do wszystkich badań diagnostycznych. Trzeba mieć również takie skierowanie, jeśli chcemy udać się do różnych szpitali czy na pobranie krwi. Do lekarzy specjalistów również lekarz pierwszego kontaktu musi wystawić nam takie skierowanie. Dzięki skierowaniu nie będzie trzeba płacić za odbytą wizytę u lekarza, czy pobyt w szpitalu. Dlatego, gdy możemy korzystać z Narodowego Funduszu Zdrowia, to dobrze jest mieć takie skierowanie, które uprawnia nas do bezpłatnego korzystania z poradni czy badań, które są nam w danym momencie potrzebne. Warto także dodać, że z takich skierowań mogą skorzystać również niepełnoletni, jeśli na wizycie u lekarza będą z nim jego opiekunowie lub rodzice.

Skierowanie obecnie może być wystawione w formie papierowej lub internetowej. Co ważne jest również możliwość skorzystania z wizyty telefonicznej, na której lekarz może wystawić nam takie skierowanie, bez wychodzenia z domu. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które zyskało bardzo na popularności. Dzięki temu, szczególnie gdy jesteśmy chorzy, to nie musimy udawać się do przychodni tylko po skierowanie, a wystarczy rozmowa telefoniczna z lekarzem. Dlatego też coraz więcej osób korzysta z tej możliwości. Na skierowaniu musi być najlepiej aktualny adres osoby potrzebującej i numer telefonu oraz pesel.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *