Jeśli słyszące dziecko urodzi się rodzicom, którzy są głusi i używają języka migowego, dziecko złapie mechanizm w taki sam sposób, w jaki zrobiłoby to, gdyby rodzice używali języka mówionego, i stanie się płynnym użytkownikiem języka migowego. Z drugiej strony, jeśli dziecko głuche ma słyszących rodziców, nauka języka migowego może być inna. W rzeczywistości badania sugerują, że 9 na 10 dzieci, które są głuche, rodzi się z słyszących rodziców. Niektórzy słyszący rodzice niechętnie wprowadzają język migowy do swojego głuchego dziecka. Niektórzy z nich, którzy się na to zdecydują, uczą się tego wraz ze swoim Głuchym dzieckiem, aby mogli się z nimi komunikować. Czasami dziecko może uczyć się języka migowego tylko poprzez swoich głuchych rówieśników, innych głuchych członków rodziny lub ludzi ze społeczności.

O tym warto pamiętać!

Co najważniejsze, wydaje się, że nie ma dowodów na poparcie założeń przyjętych przez niektórych w sektorze głuchoty, że używanie języka migowego obok mowy u niesłyszących dzieci z implantami ślimakowymi prowadzi do gorszych wyników w języku mówionym. W rzeczywistości istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że dzieci niesłyszące mogą korzystać tylko z dwujęzycznej edukacji w językach migowych i mówionych. Język migowy jest ekspresyjny i artystyczny w porównaniu z słuchowym charakterem języka mówionego. Gesty rąk i ciała, mimika twarzy i pisownia palców tchną życie w jego wizualnego ducha. Język migowy może być animowanym sposobem przekazywania znaczenia, ale może być dość łatwy i formalny. Kursy język migowy są przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowanych do tego celu nauczycieli.

Podsumowanie

Ważne jest, aby zrozumieć, że język migowy występuje w wielu stylach, podobnie jak unikalne dialekty w języku mówionym. To, co podpisujesz z jedną osobą, może różnić się od sposobu, w jaki podpisuje to inna osoba, a to może być czasami mylące. Podczas gdy wiele osób niesłyszących potrzebuje języka migowego, podobnie jak inni, którzy nie są głusi. Większość osób posługujących się językiem migowym ma trudności z nauką z książek i statycznych obrazów. Sposób, w jaki mówca podpisuje koncepcję, może powiedzieć więcej o jego znaczeniu niż sam znak. Zdjęcia nie oddają niuansów, które są nieodłącznie związane z jasną komunikacją z językiem migowym, a czasami trudno jest przekazać ruchy, których wymagają niektóre znaki, bez wideo, animacji lub osobistej demonstracji. Studenci ASL nie muszą uczyć się czytania mowy lub słuchania, aby stać się biegłymi. ASL ma swoją własną gramatykę, fonologię (w językach mówionych fonologia jest badaniem dźwięków; w języku migowym jest to badanie podstawowych sygnałów i ruchów ręcznych, które stanowią podstawę wszystkich znaków), składni i morfologii (w językach mówionych i pisanych morfologia bada, w jaki sposób słowa powstają z podstawowych dźwięków i słów.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *