Lokalizacja wycieków z sieci wodociągowej to zestaw środków mających na celu zlokalizowanie dokładnej lokalizacji wycieków z sieci wodociągowej, aby zmniejszyć nakłady pracy związane z naprawą wycieków oraz zapewnić minimalne zakłócenia w ruchu drogowym podczas prac.

Problemy wywoływane przez pęknięte sieci wodociągowe

Każde większe miasto na świecie jest nękane przez pęknięte sieci wodociągowe. Sytuacja ta jest spowodowana niemożnością wymiany wszystkich elementów sieci w krótkim czasie, ze względu na koniec szacowanego okresu eksploatacji, z wielu powodów:

  • Zakłócenia w dostawie wody. W rezultacie nastąpił spadek produkcji i pogorszenie sytuacji epidemiologicznej.
  • Zwiększone zagrożenie pożarowe – niemożność szybkiego poboru wody do celów przeciwpożarowych.
  • Praktyczny paraliż ruchu drogowego spowodowany pracami ziemnymi na ulicach.
  • Ogromne koszty i pracochłonność prac.

Wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej

Podczas wykonywania prac związanych z lokalizacją wycieków eksperci są proszeni o jak najdokładniejsze zlokalizowanie pęknięcia sieci wodociągowej, aby zminimalizować koszty podczas lokalizacji i naprawy. Oczekuje się, że pracownicy odpowiedzialni będą na miejscu o każdej porze dnia i nocy oraz że będą spędzać jak najmniej czasu na pracy.

Narzędzia i techniki do wykrywania przecieków

Podczas poszukiwania nieszczelności w sieciach wodociągowych stosuje się zarówno metody wizualne, jak i geoakustyczne.

Metoda wizualna pozwala zidentyfikować miejsce wycieku poprzez obserwację ulicy i okolicznych mediów (kanalizacji, studzienek telefonicznych) pod kątem wody spływającej na powierzchnię ulicy lub do tych mediów. Metoda ta ma jednak szereg wad. Głównym z nich jest niedokładność, ponieważ woda bardzo rzadko wypływa na powierzchnię lub przedostaje się do innych sieci bezpośrednio przed wyrwą, a wyciek zwykle znajduje się w pewnej odległości od ujścia wody.

Zastosowanie metody geoakustycznej zakłada obecność hałasu emitowanego przez rurę podczas przecieku i jego propagacji w gruncie. Bezpośrednia metoda geoakustyczna wykorzystuje specjalne urządzenie zwane geofonem (mikrofonem ziemnym) do lokalizowania wycieku. Geofon składa się z czujnika kontaktowego (mikrofonu) umieszczonego na powierzchni oraz wzmacniacza niskich częstotliwości. Geofon mierzy natężenie dźwięku w różnych punktach powyżej linii wody.

Obecnie najbardziej zaawansowaną metodą lokalizacji nieszczelności jest cyfrowa korelacja (porównanie) mocy akustycznej w dwóch różnych punktach rury pomiędzy zakładaną lokalizacją nieszczelności. Metoda ta jest realizowana za pomocą specjalnego urządzenia – korelatora. Znając prędkość dźwięku w rurze i odległość między przetwornikami, komputer wykreśla poziom hałasu w rurze w punktach rozmieszczonych co 10-20 cm (w zależności od odległości między przetwornikami).

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *